HEDEFİMİZ


Bünyesinde yer alanlar için artan oranda katma değer yaratmak olan Tavan.ist Asma Tavan Sistemleri, tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayışı ve çevreyi koruma prensipleriyle yürütüyor. Çok uzun yıllar önce başlayan yolculuğuna, gelişerek ve verimlilik odaklı büyüme stratejisiyle devam ediyor.​.
Kendimize ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven, bizi iddialı hedefler koymaya yönlendirmektedir. Bu hedeflere ulaşmamızın ancak stratejik yönetim yaklaşımıyla mümkün olduğunun da bilincindeyiz.

Sektörleri açısından ürünlerin çevresel niteliklerine yönelik belirlenen normlara uyarken, hayata geçirilen ürünlere destek olmaya çalışmaktayız. Çevre dostu ürün ve hizmet portföyünün geliştirilmesiyle bir yandan Tavan.ist Asma Tavan Sistemleri, rekabet gücü artırılırken, diğer yandan çevreci girişimciliğe devam etmekteyiz.

FAALİYET ALANLARIMIZ


Tavan.ist Asma Tavan Sistemleri, iş alanları önemli ölçüde genişler. Firma artık; Metal Asma Tavan, Karolam Asma Tavan, Butik Paneller, Stripe Metal Asma Tavan , Asma Tavan Aydınlatma grubu başta olmak üzere profil ve özel imalatları geniş bir ürün yelpazesi ile yaygın bir alanda faaliyet gösterir. Gelişimindeki en önemli aşamalardan biri de kurumsallaşma çabasıdır.

MİSYON


Dünya markalarının kalitesini, hem yurt içinde hem yurt dışında sektörünün en önde gelen firmaları arasında yer almak.

VİZYON


Faaliyet göstermiş olduğumuz alanlarda daima en iyiyi hedefleyerek bir dünya markası olmak.

İş geliştirme, en alttan en üst seviyeye kadar sürdürülebilir büyüme sağlamak, müşteri portföyünü ve karşılıklı ticareti geliştirmek, yeni ürün, servis ve hizmetler ile müşteri ve son kullanıcıyı desteklemek, kültürel duyarlılık ve işgücü çeşitliliğini teşvik etmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterilerinin görüş ve stratejilerini anlamak, son kullanıcıların beklentilerini anlamak, müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm sunmak, müşteri ve tedarikçiler arasında sıkı bağlar oluşturmak, çevresel ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı olmak, bireysel ve takım performansını maksimize etmek, doğru insanları doğru pozisyona yönlendirmek, hedef ve performans değerlendirme sistemi uygulamak, yenilikçiliği teşvik etmek
Sorumluluklarını dürüst ve güvenilir bir çizgide yerine getirmek, pozitif çalışma ortamı oluşturmak, cesaret ve takım etkileşimini sağlamak, mükemmelliği fark edip ödüllendirmek, karşılıklı rekabet avantajını sağlamak
Yapıcı iletişimi teşvik etmek, bütün çalışanları için güvenli eğlenceli çalışma ortamını oluşturmak.

Call Now Button